Get Adobe Flash player

Wolontariusze-klauny w jednym z radomskich DPS-sów

We wtorek, 20 czerwca wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy GOPS w Kowali uczestniczyli w festynie zorganizowanym w Domu Pomocy Społecznej „Weterana Walki i Pracy”. Społecznicy z Kowali pomagali uczestnikom integracyjnego pikniku.

Z tłumu osób uczestniczących w festynie na Prędocinku w Radomiu wyróżniało się kilku kolorowych klaunów. To wolontariuszki z naszego Centrum. W tych barwnych strojach wspierały organizatorów festynu - pracowników DPS-u na ul. Wyścigowej. Klauny roznosiły napoje oraz grillowane smakołyki. Pomagały przemieszczać się osobom na wózkach po terenie, gdzie odbywał się piknik. Wyposażone w białe parasole oferowały cień zmęczonym słońcem odwiedzających festyn. Dziewczyny umilały czas rozmową z zaprzyjaźnionymi mieszkańcami DPS-u wśród których jest pan Waldemar - pochodzący z Kowali mężczyzna niedawno świętował swoje rodziny. Klauny rozdając ulotki informacyjne o działalności Centrum Wolontariatu w Kowali, zachęcały do wolontariackiej aktywności. Wolontariuszki spotkały kilku swoich znajomych z DPS-u z Wierzbicy, którzy przyjeżdżają do Kowali na Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Cudowne Ogrody”. Na Wyścigowej zaprezentowali swoje wokalne talenty. Dziękujemy dyrekcji placówki za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w tym ważnym dla mieszkańców wydarzeniu.