Get Adobe Flash player

Historia powstania klubu wolontariusza

Krótka historia powstania Klubu Wolontariusza

 

O wolontariacie w naszej Gminie zaczęliśmy myśleć w 2009r.,
a zaczęło się tak:

 

 • narodził się pomysł i zaczęły się wspólne rozmowy pracowników socjalnych GOPS w Kowali, w rezultacie podjęto decyzję o rozpoczęciu działalności wolontarystycznej i o wyborze koordynatora,
 • ważnym elementem była akceptacja Wójta Gminy,
 • po uzyskaniu zgody Wójta koordynator z ramienia GOPS w Kowali rozpoczął cykl szkoleń pod nazwą: „Rozwój wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej” organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

Ponadto rozpoczął współpracę
z Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

 1. Pracownicy GOPS w Kowali rozpoczęli poszukiwania wolontariuszy poprzez:
 2. Dość długo czekaliśmy na efekty naszych starań:
 3. A potrzeba zaangażowania wolontariusza była niemal od zaraz……jak wykazała diagnoza środowisk przeprowadzona przez pracowników socjalnych
 • Opracowanie i wydrukowano własnym nakładem plakaty i ulotki, które rozdawano przy okazji Gminnego Festynu w sierpniu 2009r. oraz umieszczono je na tablicy informacyjnej przy GOPS,
 • Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy informacje dotyczące działalności wolontarystycznej i zachęcano osoby do zgłaszania się.
 • Pierwszą osobą chętną do pracy w wolontariacie, która się do nas zgłosiła w grudniu 2009r. była nauczycielka języka angielskiego z gimnazjum, działająca również w Szkolnym Kole Caritas. Oprócz chęci do pracy miała również ciekawe pomysły: jednym z nich była propozycja włączenia młodzieży gimnazjalnej do działań akcyjnych typu zbiórka żywności dla najuboższych mieszkańców gminy,
 • Druga osoba zgłosiła się do nas w grudniu 2009r. Był to emerytowany żołnierz, z wykształcenia pedagog, doświadczony w pracy w wolontariacie,
 • Kolejną osobą chętną do pomocy drugiemu człowiekowi była studentka pracy socjalnej.

pomoc uczniom w uzupełnianiu braków w nauce, spędzanie czasu wolnego z osobą niepełnosprawną, starszą, pomoc w wykonywaniu codziennych czynności życiowych.

 

W pozyskiwanie wolontariuszy włączyli się również pracownicy socjalni, m.in

 

 • do poprowadzenia Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu – zaproponowano współpracę trzeźwemu alkoholikowi (konsultant AA) i zaprzyjaźnionej z ośrodkiem psycholog,
 • nauczycielce od matematyki zaproponowano udzielanie korepetycji dzieciom mającym trudności z tym przedmiotem,
 • W latach 2009, 2010, 2011 w projekt dofinansowany z POKL wpisane są warsztaty dot. wolontariatu dla uczestników projektu,

 

5.Sami wolontariusze wkroczyli do akcji poszerzenia własnych kręgów:

 

W 2010 roku Wolontariusze idą do instytucji z terenu Gminy, tj. szkoły, kościołów

 

Klub Wolontariusza zasilają kolejne osoby tj. emerytka – księgowa oraz uczennica liceum, czy długoletnia klientka GOPS –osoba bezrobotna

 

Sami wolontariusze przy okazji różnych spotkań i uroczystości zachęcają do włączenia się w kręgi wolontariatu.

 

Pozyskano uczennicę liceum.

 

GOPS organizując wydarzenia, czy uroczystości stara się włączać do udziału pracowników szkół czy urzędu.

 

Pozyskano do wolontariatu pracownika UG, działu budowlanego.

 

GOPS w Kowali we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gminy Kowala na przełomie 2011/2012 realizuje projekt dofinansowany ze środków POFIO ,, Na końcu będą Anioły – integracja pokoleniowa poprzez wolontariat” w wyniku którego Klub Wolontariusza zdobywa nowe osoby chętne do pomocy na rzecz drugiego człowieka – mamy 3 kolejnych wolontariuszy !

 

Tym sposobem stanowimy już dość liczną grupę osób, których łączy jeden wspólny cel.