Get Adobe Flash player

Działania klubu wolontariusza

 

Zakres działań klubu wolontariusza przy GOPS w kowali

 

Działania długofalowe

 

 • prowadzenie punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu ( raz w miesiącu spotkania: indywidualne i grupowe, przyjmują konsultanci AA , psycholog i prawnik),
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gminy Kowala od kwietnia 2010 r.
 • w zakresie przekazywania art. spożywczych dla 680 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy.
 • prowadzenie Punktu Wydawania Odzieży. Odzież pozyskujemy z zakładów krawieckich, sklepów z odzieżą używaną, od osób indywidualnych,
 • wolontariusze pomagają osobom indywidualnym np. w uzupełnianiu braków w nauce,
 • w zakresie pracy opiekuńczo- wychowawczej, rozmowy i organizowania czasu wolnego, spędzania czasu wolnego z osobami starszymi, niepełnosprawnymi,

 

Działania akcyjne

 

 • pięciokrotne włączenie się w ogólnopolską akcję przedświątecznej zbiórki artykułów spożywczych na terenie sklepów naszej gminy we współpracy z Radomskim Bankiem Żywności. Z czterech akcji zebraliśmy 976 kg art. Spożywczych, razem obdarowaliśmy przed świętami 87 rodzin. Dużą aktywnością wykazali się uczniowie z gimnazjum,
 • trzykrotne włączenie się w integracyjną zabawę choinkową dla niepełnosprawnych dzieci
 • w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – styczeń 2010, 2011r,2012r.,
 • wolontariusze włączyli się do obchodów Dnia Dziecka, gdzie uczniowie Gimnazjum byli opiekunami dzieci niepełnosprawnych – 2010r.
 • wolontariusze dwukrotnie w lipcu i we wrześniu 2010 roku odbyli wyjazd do Gorzyc koło Sandomierza w celu pomocy osobom, które ucierpiały w wyniku powodzi. Było to dla nas bardzo wzruszające przeżycie. W wyjazdach wzięło udział 45 osób/ wolontariuszy i klientów GOPS.
 • w sierpniu 2011 r. Klub Wolontariusza zorganizował wyjazd do Radzanowa w celu pomocy ofiarom huraganu – 14 osób
 • Zorganizowanie we współpracy wyjazdu ”Nagradzamy aktywnych” jako formy nagrody dla aktywnych społecznie – wolontariuszy oraz „tęgich głów” – uczniów z najlepszymi wynikami w nauce ze szkół podstawowych i gimnazjum – czerwiec 2010, 2011r, 2012r.,
 • współpraca z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Radomiu przy
 • ul. Osiedlowej 38m.14- pomoc w rozprowadzeniu cegiełek na potrzeby PTSR,
 • pomoc w organizowaniu imprez środowiskowych.
 • Akcja jestem św. Mikołajem