Get Adobe Flash player

Jak zostać wolontariuszem

1. Spotkać się z koordynatorem wolontariatu GOPS lub koordynatorem szkolnym, w celu określenia własnych potrzeb, zapoznania się z ofertą wolontariacką, regulaminem bhp, prawami i obowiązkami wolontariusza i innymi aspektami prawnymi.

 

2. Wypełnić kwestionariusz wolontariusza GOPS. Jeśli jesteś uczniem, dodatkowo musisz mieć zgodę rodziców na pracę w wolontariacie.

 

3. Odbyć indywidualną rozmowę z koordynatorem GOPS.

 

4. Podpisać porozumienie. W przypadku osoby niepełnoletniej porozumienie oprócz wolontariusza podpisują jego rodzice/prawni opiekunowie.

 

5. Po podpisaniu porozumienia otrzymasz od koordynatora MOPS pisemne skierowanie do miejsca, gdzie będziesz pomagał. Przekazujesz je po zgłoszeniu się do pomocy koordynatorowi szkolnemu, instytucjonalnemu lub rodzicom/prawnym opiekunom swojego podopiecznego.