Get Adobe Flash player

Oświadczenie o niekaralności

 

Oświadczenie o niekaralności <<< POBIERZ >>>

 

 

OŚWIADCZENIE WOLONTARIUSZA O NIEKARALNOŚCI

 

Niniejszym oświadczam, że nie byłem/am karany/a i nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie karne.

 

Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za poświadczanie nieprawdy (art. 271 § 1 k.k.).

 

........................................

(data i podpis wolontariusza)