Get Adobe Flash player

Warsztaty z Wolontariatu

W dniu 2 maja 2018r. w sali parafialnej przy Parafii pw. Św. Zofii w Młodocinie Mniejszym odbyły się warsztaty z wolontariatu prowadzone przez przedstawiciela Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali. Grupa 13 uczniów, tj. ministranci i schola nabyła podstawową wiedzę z zakresu wolontariatu. Uczestnicy spotkania  dowiedzieli się czym jest wolontariat, jakie cechy powinien posiadać wolontariusz, a zarazem poznali różne aspekty wolontariatu. Udział w warsztatach był dla młodzieży formą spędzania czasu wolnego od nałogów pozwalających na odkrywanie własnej wartości i godności.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu profilaktycznego pn. ,,Profilaktyka – dobra praktyka” wpisanego w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.