Get Adobe Flash player

Projekt profilaktyczny

W dniu 29.05.2018r. w ramach projektu profilaktycznego odbyły się prelekcje dla mieszkańców Kotarwic. Poprowadziły je: Ewelina Strycharska, Joanna Kutkowska oraz Barbara Strzelecka. Prelekcje zorganizowano na wniosek społeczności lokalnej.

Pani Ewelina Strycharska - zastępca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali, koordynator Centrum Wolontariatu wyjaśniła przybyłym, na czym polega wolontariat, kto może zostać wolontariuszem, pokazała jak wygląda dokumentacja, porozumienie wolontariackie. Zaznaczyła, że mieszkańcy podczas organizacji spotkania w dniu 23.06.2018r. pod nazwą: „Sobótka z Biało – Czerwoną”, które jest uwieńczeniem działań projektowych, sami będą świadczyć wolontariat. Zachęcała też do włączenia się w pracę na rzecz innych mieszkańców gminy.

Następnie Pani Joanna Kutkowska – prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gminy Kowala opowiedziała o historii odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ostatni wykład dotyczył problemu uzależnień. Poprowadziła go Barbara Strzelecka, terapeuta uzależnień. Prowadząca wytłumaczyła zebranym, czym jest uzależnienie od alkoholu, jakie są jego fazy, jak funkcjonuje rodzina z problemem alkoholowym oraz gdzie na terenie gminy szukać pomocy.

Projekt realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r. Głównym celem projektu jest integracja środowiska lokalnego: dzieci, młodzieży i dorosłych, całych rodzin. Pierwsze spotkanie organizacyjne z mieszkańcami Kotarwic odbyło się w dniu 8.05.2018r.