Get Adobe Flash player

Seminarium ,,Aktywność - szansą na rozwój”

W dniu 5.12.2018r. w Domu Weselnym „Mak” w Kowali odbyło się seminarium pod nazwą: „Aktywność – szansą na rozwój”. Organizatorami spotkania byli: Urząd Gminy w Kowali, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Wolontariatu.

 

Przybyłych gości przywitali prowadzący spotkanie: Ewelina Strycharska oraz Artur Kurowski. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Kowala – Dariusz Bulski oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali – Anna Zaleszczyk, którzy podkreślili wyjątkowość uroczystości, gdyż właśnie w tym dniu Wolontariusze obchodzili swoje święto.

Następnie przedstawiono prezentację multimedialną z realizacji działań w ramach projektu pod nazwą: ,Aktywna rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego” realizowanym od 1.09.2017r. Seminarium stanowiło zwieńczenie dotychczasowych działań projektowych. Uczestnicy mieli okazję powspominać, jakiego rodzaju wsparciem zostali objęci oni oraz ich bliscy. Wójt Gminy Kowala oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wręczyli im dyplomy oraz pamiątkowe fotoksiążki. Kilku uczestników opowiedziało o swojej przygodzie z projektem, o trudnościach, sukcesach i otrzymanym wsparciu. Nie obyło się bez łez wzruszenia. Dedykacja muzyczna dla uczestników projektu stanowiła dowód uznania za ich współpracę i wewnętrzną przemianę. Realizowane działania przyczyniły się bowiem między innymi do zafascynowania ich ideą wolontariatu. Wielu z nich udzielało się, pomagało w organizacji spotkań integracyjnych, odkryło wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy.

Dzień też był doskonałą okazją do złożenia podziękowań Wolontariuszom działającym w ramach Centrum Wolontariatu oraz Szkolnych Klubów Wolontariusza.

Wyróżniono koordynatorów Klubów Wolontariusza: Ewę Krześniak, Justynę Jagiełło, Urszulę Marecką, Urszulę Kicior, Jolantę Wolską, Anetę Podgórską, Dorotę Woźniak, Katarzynę Orłowska, Beatę Trybulską, Paulinę Jastrzębską, Ewelinę Wakułę, Mirosławę Kaplińską, Katarzynę Porębską, Katarzynę Tkaczyk, Edytę Suwałę, Jolantę Kościelniak, Renatę Żabicką, a także koordynatora wolontariatu z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy Magdalenę Jędrzejczak oraz koordynatora z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej Renatę Wilk.

Następnie na scenę poproszono przedstawicieli wszystkich Szkolnych Klubów Wolontariusza. W tym roku zwycięskim, najbardziej aktywnym z nich okazał się Szkolny Klub Wolontariusza przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Bardzicach. Otrzymał on statuetkę i pamiątkowy dyplom. Wszystkim przedstawicielom Klubów wręczono drobne upominki.

Ten dzień stanowił także okazję do przekazania dyplomów Wolontariuszom z poszczególnych Szkolnych Klubów: Ninie Utkowskiej, Zuzannie Kicior, Martynie Wesołowskiej, Mai Musielewicz, Maksymilianowi Gront, Julii Kolasa

Podczas spotkania wyróżniono także dorosłych Wolontariuszy działających w Centrum Wolontariatu: Jadwigę Majewską, Artura Kurowskiego, Kazimierę Odzimek, Annę Spyt, Wiesławę Kowalską, Magdalenę Wesołowską, Anitę Solecką, Zuzannę Szczerbińską i Paulinę Wardę.

Tytuł super sponsora Centrum Wolontariatu, pamiątkowy dyplom i statuetkę otrzymał Łukasz Chruślak.

Jedną z akcji realizowanych przez Centrum jest List do Św. Mikołaja. W tym roku podziękowania za włączenie się w akcję otrzymali: Pan Jarosław Słomka - inicjator biegu Setka na Setkę, Pan Dariusz Bulski -Wójt Gminy Kowala, Pani Agnieszka Zaręba, Przedszkole Publiczne im. Juliana Tuwima w Kowali, Szkolny Klub Wolontariusza przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym, Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach, Publicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Bardzicach, Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kończycach- Kolonii.

Z dedykacją dla wszystkich zebranych Wolontariuszy z głośników popłynęła piosenka pt.,, Możesz wszystko”.

W tym dniu uczestnicy projektu „Aktywna rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego”, Wolontariusze oraz wszyscy zaproszeni goście usłyszeli przemówienie inspiracyjno – motywacyjne: „Granica jest dużo dalej niż nasze zmęczenie”. Wygłosił go jeden z najlepszych mówców w Polsce, zdobywca Mount Everest – Piotr Cieszewski. Pokazał, że niemożliwe staje się możliwe i że każdy z nas może wiele pokonać, by osiągnąć wymarzony cel.

Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny z udziałem: Renaty Żabickiej - nauczyciela, przedsiębiorcy, społecznika, Joanny Kutkowskiej - prezesa Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gminy Kowala od 2010 roku, Jana Kruka – strażaka, czynnie zaangażowanego w działania społeczne i jednocześnie uczestnika projektu ,, Aktywna rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego”. Panel poprowadził Piotr Cieszewski. Uczestnicy panelu dyskutowali na temat łączenia pasji z aktywnością społeczną, sposobów zachęcenia ludzi do działania, budowania partnerstwa, korzyści z bycia społecznikiem.

Ostatnim punktem programu był recital Volodymyr Umanskyi – poety, kompozytora, barda, wykonawcy narodowych i ludowych piosenek w języku ukraińskim i rosyjskim.

Na wszystkich uczestników spotkania czekał tort i pyszny poczęstunek.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Józefowi Kościelniakowi za udostępnienie lokalu oraz Pani Katarzynie Minda – nauczycielowi z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kończycach – Kolonii za udostępnienie dekoracji sceny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Działanie zrealizowano także w ramach Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Kowala na 2018r.