Get Adobe Flash player

Wolontariusze w Czechach

Przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej zaproszono do udziału w wyjeździe edukacyjnym do Czech w ramach Projektu Partnerskiego Grundtvig Programu „Uczenie się przez całe życie”. Wizyta miała miejsce w dniach od 8 do 12 marca. Ośrodek reprezentowały kierownik i wolontariusz Szlachetnej Paczki. Obydwie Panie dołączyły do większej grupy z Polski składającej się z przedstawicieli wolontariatu szkolnego w szkołach podstawowych.

Instytucją goszczącą było Stowarzyszenie Celé Česko čte dětem (Całe Czechy czytają dzieciom). Stowarzyszenie przygotowało edukację poprzez różne formy. Zatem były tam wykłady i prezentacje różnych organizacji Czeskich, które korzystają z pracy wolontariuszy, ale też mają uregulowany system formacyjny. Ponadto spotkania z kulturą i tradycją czeską, ale też wymiana doświadczeń w gronie samych zaproszonych. Wśród odwiedzających znaleźli się przedstawiciele siedmiu państw. Poza Polakami byli Hiszpanie, Słowacy, Węgrzy, Irlandczycy, Turcy, Norwedzy, a językiem porozumienia język angielski. Był także czas na prezentację poszczególnych organizacji i wymianę doświadczeń. Odwiedziliśmy takie miejsca jak Rożnov pod Radhostem, Muzeum Industrialne w Witkowicach w Ostrawii, gdzie mieliśmy zakwaterowanie. Ponadto niezwykłym doświadczeniem była wizyta w Czeskim Cieszynie i zapoznanie się z niezwykle ciekawą historią miasta. Wiele informacji uzyskaliśmy podczas wizytowania organizacji Slezska Diakonie, która prowadzi Środowiskowy Dom dla osób Niepełnosprawnych, a także zajmuje się szkoleniem szczególnych wolontariuszy, a mianowicie pomagających w hospicjach. Jest również instytucją wysyłającą i goszczącą wolontariuszy europejskich, dlatego też ich doświadczenia były dla naszego wolontariatu szczególnie cenne, co skutkowało początkiem współpracy w tym zakresie. Wśród organizacji goszczących byli przedstawiciele wolontariatu pracującego w Muzeum Sztuki (Węgry), emerytowanych nauczycieli pracujących na rzecz wykluczonych i marginalizowanych, tworzących Uniwersytet III Wieku (Norwegia), seniorów działających na rzecz wsparcia młodzieży i integracji lokalnej (Irlandia), wspierających najuboższych darami w naturze (Turcja), działających na rzecz świadomości konsumenta (Hiszpania). To była niezwykła wyprawa z niezwykłymi ludźmi. Z Czech przyjechały pomysły, nowe kontakty i doświadczenia, które nie zostaną zapomniane, ale spożytkowane w codziennej pracy.